Class Coordinator Odd Sem July-Dec 2020

Semester and Section

Coordinator’s Name

Coordinator’s Contact No.

3 Sem A

Dr. Sachin Sharma

8319682981

3 Sem B

Mr. Hemant Singh Pokhariya

9634749537

3 Sem C

Mr. Kireet Joshi

7500275404

3 Sem D

Mr. Pankaj Kumar

8178860550

3 Sem E

Dr. Sourabh Jain

9837629011

3 Sem F

Mr. Piyush Agarwal

7829983490

3 Sem G

Mr. Deepak Uniyal

9999668955

3 Sem H

Mr. Pankaj Kumar

8178860550

3 Sem DS

Mr. Vikas Tomer

7060734224

3 Sem ML

Mr. Ashwini Kumar

9999022385

3 Sem CC-IS

Ms. Sarishma

8979072273

3 Sem SE

Ms. Neha Garg

9897738782

3 Sem CE

Ms. Garima Sharma

9958177157

3 Sem CST

Mr. Sanjeev Kukreti

9997226690

3 Sem IT

Mr. Manish Sharma

9634432297

3 Sem D4

Mr. Ramesh Singh Rawat

9412379001

5 Sem A

Ms. Parul Madan

9557840852

5 Sem B

Ms. Parul Madan

9557840852

5 Sem C

Mr. Ankur Chaudhary

9760316521

5 Sem D

Mr. Saurabh Mishra

9458645669

5 Sem E

Mr. Priyank Pandey

9560950771

5 Sem DS

Dr. Vijay Singh

9760322316

5 Sem ML

Mr. Prabhjot Singh

7755057882

5 Sem CC

Mr. Prabhjot Singh

7755057882

5 Sem IT

Mr. Ankit Tomer

9458608938

7 Sem A

Mr. Sharad Gupta

8795617523

7 Sem B

Ms. Akansha Gupta

7017536952

7 Sem C

Dr. Vishan K Gupta

9650405854

7 Sem D

Mr. Ankit Tomer

9458608938

7 Sem E

Ms. Komal Singh

9198387271

7 Sem IT

Dr. Manoj Diwaker

8077231539